Kontakt oss
Bestilling
   

  MA Norge

MA støtter nullvisjonen om ingen drepte og skadde i trafikken.

MA ønsker å bidra til økt utbredelse og bruk av refleks som et enkelt, rimelig og ikke minst effektivt middel til å beskytte seg selv og andre mot trafikkskader.

En trafikksikker «liten» sak:

  • Refleks er en rimelig livsforsikring!
  • Gjør deg synlig - og redd deg selv fra unødvendig fare.
  • Ved bruk av refleks øker trafikksikkerheten for alle trafikanter.

Vår målsetning er:

  • å være inspirasjonskilde til større refleksbruk.
  • sette fokus på refleksbruk.
  • bruke enkle virkemidler for å synes i trafikkbildet.

35% av fotgjengerulykkene skjedde i mørket ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2012 - de fleste var uten refleks.

Refleksbruken er på stedet hvil, sa Trygg Trafikk i en pressemelding i 2013:
http://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/refleksbruk-pa-stedet-hvil/

Bruken av refleks blant voksne har riktignok økt de siste årene, men er fortsatt lav:
Bare 32 % bruker den lille livredderen (Trygg Trafikk 2014).

Risikoen for å bli påkjørt i mørket reduseres med 85 % når du bruker refleks. (TØI / Trygg Trafikk). Selv i gater med lys og særlig i regnvær, er du ikke synlig nok uten refleks.

Gjennomsnittlig dør mellom 20 og 25 fotgjengere i trafikken hvert år. Rundt 85 blir hardt skadd, mens ca. 540 blir lettere skadd (Trygg Trafikk).

2014 mistet 30 «Myke trafikanter» livet i trafikken (Statistisk Sentralbyrå).

Det er et paradoks at vi er flinke til å passe på at barna våre bruker refleks, men dropper det selv. Så er det da også voksne og særlig eldre personer som er utsatt for de mest alvorlige fotgjengerulykkene.

Det er ikke mangel på refleks som er problemet. I skuffer og skap i norske hjem finnes refleks i mengder. Det som mangler er viljen til å bruke dem.

Refleks redder liv – ditt liv!

  MA har slapwraps for salg, bestill her